Gårdmandsarbejde

Vi sørger for at jeres fællesgårde og ude områder vedligeholdes og fungerer. Vi fungerer som “højre hånd” for gårdlaugsbestyrelser, grundejerforeningsbestyrelser, facility manager m. fl.​​

Gårdmandsarbejde er f.eks.:

  • servicering af udelys
  • håndtering af affald, herunder storskrald, elektronik, farligt affald.
  • kontakt til renovation
  • renholdelse af belægninger og gangarealer
  • servicering af porte, døre, låse og lukkemekanismer
  • reperationer inden for el og vvs
  • kontakt til håndlærkere​​